Valpar / Puppies

Vi väntar förhoppningsvis valpar i oktober 2021…

Hopefully we’ll have puppies in october 2021…

STAMTAVLA/PEDIGREE