Valpar / Puppies

Valpar väntas i slutet av vecka 21.
Puppies expected in the end of week 21.

MOR/MOTHER

KORAD RLD N
Flisdaelen’s Kleo

HD: A-A
ED: 0-0
ÖGON: UA/Clear 2019

FAR/FATHER

KORAD SE UCH SEVCH SPH I RLD N&F LD STARTKLASS
Chatmar Iceman

HD: B-B
ED: 0-0

STAMTAVLA/PEDIGREE