Valpar / Puppies

Valpar planeras våren 2019.
Puppies planned spring 2019.

Mor till den planerade kullen / Mother to the upcoming litter

KORAD RLD N Flisdaelen’s Kleo
(HD: A-A, ED:0-0, ÖGON: UA/Clear 2019)

Far kommer att presenteras längre fram… / Father will be announced later…