Utställningsresultat Timrå BHK 6/5- 2017

Domare: Arne Foss

Unghunds hanen Flisdaelen’s Karim fick E1 CK BIR & BIS-4!!!
Den andre unghundsklasshanen Flisdaelen’s Lee fick V2, han behöver mer tid att utvecklas färdigt.

Vår underbara veterantik Flisdaelen’s Gayora, 11 år gammal, fick E1 CK BIM & slutligen BIS 1 Veteran!!!